بسم الله الرحمن الرحیم 

امیدوارم که مقدمات را در درس اول به خوبی فرا گرفته و البته صفحه گام اول را مطالعه نموده باشید . در این درس مکالمه ای برایتان آماده گردیده که شامل جملاتی کاربردی در احوال پرسی روزانه می باشد . این مکالمه را با علائم و اعراب درج شده مطالعه نموده و تمرین نمائید . در درس آینده نکات دستوری این مکالمه تقدیم حضورتان خواهد گردید . فایل صوتی گفتگو نیز در زیر برایتان در دسترس است:


علی : صَباحْ الخِیر

صبح بخیر

حسین : صَباحْ النور أهلاً و سَهلاً

صبح شمام بخیر خوش اومدی

علی : شْلونَک؟

چطوری؟

حسین:اِلحـمدلله زِیْــــنْ . إنتَ شْلــونَک وِ الْاَهَــلْ شْــلونْــهُــم؟

خداروشکر خوبم . تو چطوری و خانواده چطورن ؟

علی: الحمدلله کُلـِّیـِتـْـنا زِیْنین . اِتـْـفَـضَّــلْ اِسْـتِــریح . تِشرَبْ فَــدْ شِـیْ ؟

خداروشکر هممون خوبیم . بفرما بشین . چیزی میخوری؟

حسین: شُکراً .الحمدلله عَــاْلْـــسَّــلامَــةْ صارْ زمان ما شِــفْــناکْ .

ممنون . خداروشکر به خاطر سلامتیت . خیلی وقته ندیدیمت !

علی: إِیْ والله چِـنِـتْ مْــسافِـر . رِحِتْ لِـلـْـبغداد . اَگولْـلَـکْ إحْنا نِشْـتاقْ لَــک هـْــوایَـة لَــما ما نْــشوفَک !

آره والا مسافر بودم . رفتم به بغداد . میگم دلمون خیلی برات تنگ میشه وقتی نمیبینیمت .

حسین: إحنا مُشتاقین هَـمـِّــینَــة . خَـــلّــی نْـروحْ لِلْگَهْوة حَتّی نِشْرَبْ لْــنا سْــتکانْ شای .

ما هم دلمون تنگ میشه . بیا بریم کافی شاپ برا خودمون استکانی چای بخوریم.

علی: خوش فِکْرَة بَسْ تَری علی حْسابی.

فکر خوبیه اما یادت باشه به حساب من .

حسین : زین مایْخالِف . أشْکُرَکْ

باشه مشکلی نیست . ممنونم ازت

علی : سَــلـِّــم لی علی أهْلَک .

سلاممو به خانوادت برسون .

حسین : الله یِسَلـْـمَک

خدا حفظت کنه